1 1 1
1 1
1 1
  
  Trgograd d.o.o., Litija
Breg pri Litiji 56
1270 Litija
Slovenija

Tel.: 01/898 34 40, 898 00 93
Fax: 01/898 34 47

e-mail: info@trgograd.net
  Prodaja | Predelava gradbenih odpadkov
 
 
   

PREDSTAVITEV PODJETJA

REFERENCE

• PROJEKTIRANJE IN
  INŽENIRING


• PRODAJA
     - Sveže betonske mešanice
     - Betonski izdelki
     - Nasipni materiali,
       tamponi, peski

     - Predelava gradbenih
       odpadkov


• AVTO PARK IN STROJNI  PARK

• KOMERCIALA

• KJE SMO

• PRODAJA NEPREMIČNIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


         

PRODAJA


PREDELAVA GRADBENIH ODPADKOV
Sprejem in predelava gradbenih odpadkov in ponovna uporaba predelanih odpadkov se vrši v kamnolomu Kmetov pruh, Zgornja Jablanica, Šmartno pri Litiji. Za predelavo gradbenih odpadkov si je podjetje v letu 2008 pridobilo Okoljevarstveno dovoljenje za predelavo gradbenih odpadkov po sledečih skupinah.

GRADBENI ODPADKI

Šifra Naziv odpadka
17 01 01 beton
17 01 02 opeka
17 01 03 ploščice, keramika in strešna opeka
17 01 07 mešanica betona, opeke, ploščic in keramike, ki niso zajete v  17 01 06
17 03 02 bitumenske mešanice, ki niso navedene pod  17 03 01 (asfalti)
17 05 06 zemeljski izkopi, ki niso zajeti v 17 05 05
17 09 04 mešani gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju objektov,
ki niso zajeti v 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03<

Opozorilo!
Vsi gradbeni odpadki morajo biti v skladu z zgornjo klasifikacijo, drugače si podjetje pridružuje pravico, da jih zavrne. Gradbeni odpadki se pred samim sprejemom pregledajo.