Asfaltna baza

Vizija in smer poslovanja podjetja TRGOGRAD LITIJA sta kvaliteta in zanesljivost, tako pri proizvodnji lastnih izdelkov, kot pri gradbenih delih na področju nizkih gradenj ter z njimi namenjenih voziščnih konstrukcij.
Zaradi potreb po dosegu zastavljenega smo v Ljubljani postavili najsodobnejši asfaltni obrat, s katerim zagotavljamo najvišjo možno raven kakovosti.

V želji in skrbi po kakovosti, večji vzdržljivosti in trajnosti asfaltnih plasti, nam velik napredek v proizvodnji asfaltnih zmesi omogoča najsodobnejša tehnologija. Zagotavljanje kakovosti dosegamo z lastno kontrolo in laboratorijem, ki spremlja vse faze našega dela od proizvodnje do vgrajevanja asfaltne zmesi.

 

Tehnična specifikacija asfaltnega obrata Smodinovec:

- Zmogljivost 180 ton proizvedene zmesi na uro

- Možnost proizvodne nizko temperaturnih asfaltnih zmesi z uporabo penjenega bitumna

- Možnost uporabe recikliranega asfalta v asfaltnih zmeseh.