Trgograd d.o.o., Litija
Breg pri Litiji 56
1270 Litija
Slovenija

Dejavnosti / predelava gradbenih odpadkov

Sprejem in predelava gradbenih odpadkov in ponovna uporaba predelanih odpadkov se vrši v kamnolomu Kmetov pruh, Zgornja Jablanica, Šmartno pri Litiji. Za predelavo gradbenih odpadkov si je podjetje v letu 2008 pridobilo Okoljevarstveno dovoljenje za predelavo gradbenih odpadkov po sledečih skupinah.
GRADBENI ODPADKI
Šifra Naziv odpadka
17 01 01 beton
17 01 02 opeka
17 01 03 ploščice, keramika in strešna opeka
17 01 07 mešanica betona, opeke, ploščic in keramike, ki niso zajete v 17 01 06
17 03 02 bitumenske mešanice, ki niso navedene pod 17 03 01 (asfalti)
17 05 06 zemeljski izkopi, ki niso zajeti v 17 05 05
17 09 04 mešani gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju objektov, ki niso zajeti v 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03
Opozorilo!
Vsi gradbeni odpadki morajo biti v skladu z zgornjo klasifikacijo, drugače si podjetje pridružuje pravico, da jih zavrne. Gradbeni odpadki se pred samim sprejemom pregledajo.