Kamnolom

V kamnolomu Kmetov pruh podjetje proizvaja različne frakcije kamenega agregata, za vse vrste betonskih mešanic in za manj zahtevne asfaltne mešanice. Prav tako se proizvaja tamponski in nasipni pesek, za potrebe podjetja in trga.

Granulacije:

- stena 0-125mm

- tampon 0,32mm in 0,63mm

- betonski pesek 0-4mm, 4-8mm, 8-16mm,16-32mm

Podjetje ima na lokaciji kamnoloma pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje za predelavo gradbenih odpadkov.