Nizke gradnje

ČISTILNE NAPRAVE:​

 • Čistilna naprava Litija,  novogradnja

 • Čistilna naprava Ljubljana, novogradnja

 • Čistilna naprava Grmače,  novogradnja

 • Vakumska čistilna naprava Rakova Jelša,  novogradnja

​​

VODOVODI:

 • Vodovod Litija- Zgornji Log ,  novogradnja

 • Vodovod Zapodje- Ribče,  novogradnja

 • Vodovod Litija- Zavstnik ,  novogradnja

 • Vodovod Jelša- Liberga ,  novogradnja

 • Vodovod Kostrevnica,  novogradnja

 • Vodovod Primskovo,  novogradnja

 • Vodovod Liberga- Preska,  novogradnja

​​

KANALIZACIJE:

 • Kanalizacijski sistem Litija- I., II., III. faza,  novogradnja

 • Kanalizacijski sistem Šmartno pri Litiji,  novogradnja

 • Kanalizacija Graška cesta,  novogradnja

 • Kanalizacija Marokova pot,  novogradnja

 • Kanalizacija RTH Trbovlje- Keršičeva cesta,  novogradnja

 • Komunalna ureditev ŠRC Ježa,  novogradnja

 

PARKIRIŠČA:

 • P+R Barje,  novogradnja

 • P+R Stanežiče, novogradnja

 • Parkirišče Žale LJ., novogradnja

 • Parkirišče Zdravstveni dom Litija,  novogradnja

 • Parkirišče OŠ Gradec,  novogradnja

 

VODOHRANI:

 • Vodohran Predor Golovec DARS,  novogradnja

 • Vodohran Ribče- občina Litija,  novogradnja

 • Vodohran Zapodje- občina Litija,  novogradnja

 • Vodohran Zgornji Log- občina Litija, novogradnja

 • Vodohran KS Dobrova- občina Dobrova Polhov Gradc,  novogradnja

 • Vodohran Jelša- občina Šmartno pri Litiji,  novogradnja

 • Vodohran Liberga- občina Šmartno pri Litiji,  novogradnja

 • Vodohran Kal pri Moravčah,  novogradnja

MOSTOVI:

 • Most Moravče pri Gabrovki DRSI,  rekonstrukcija

 • Nadvoz Grosuplje- Brezje, novogradnja

 • Most Videm- Dolsko DRSI,  novogradnja

 • Mostova Jernejčkov graben Dobrova- Polhov Gradec,  novogradnja

 • Most čez Temenico Trebnje,  novogradnja

 • Most čez Glinščico Ljubljana,  novogradnja

 • Most čez reko Reko Litija,  novogradnja

 • Most Lupinica,  novogradnja

 • Most do čistilne naprave Litija,  novogradnja

 • Trije mostovi cesta Gabrovka- Čatež,  novogradnja

 • Most Štangarske poljane,  novogradnja

AVTOCESTE:

 • Severna obvoznica Ljubljana,  rekonstrukcija

 • AC Ivančna Gorica- Grosuplje,  rekonstrukcija

 • AC Hrušica- Lipce,  rekonstrukcija

DRŽAVNE CESTE:

 • Obvoznica Šmartno pri Litiji,  novogradnja

 • Cesta Beričevo,  rekonstrukcija 

 • Cesta Trizn- Črnuče,  rekonstrukcija

 • Dunajska cesta Ljubljana,  rekonstrukcija 

 • Šmihelska cesta Novo mesto, rekonstrukcija 

 • Cesta Polhov Gradec- Dobrova, rekonstrukcija

 • Staretov trg Šmartno pri Litiji, rekonstrukcija

 • Nadvoz čez žel. progo Zgornji Log pri Litiji,  novogradnja

 • Cesta Velika Preska- Sopota,  rekonstrukcija

 • Izgradnja AP na cesti Polšina- Trojane,  novogradnja

 • Cesta Podkum- Zagorje,  novogradnja

 • Križišče Gradec pri Litiji,  rekonstrukcija

 • Krožišče Zbilje- Medvode,  rekonstrukcija

 • Cesta Kranjska Gora- Mojstrana- Dovje,  rekonstrukcija

 • Cesta Litija,  rekonstrukcija

 • Cesta Drtija- Izlake,  rekonstrukcija

 • Izvedba hladne reciklaže ceste Mokronog- Boštanj,  rekonstrukcija

 • Izvedba hladne reciklaže ceste Drtija- Izlake,  rekonstrukcija

 • Izvedba hladne reciklaže ceste Arclin- Ljubečna,  rekonstrukcija

 • Izvedba hladne reciklaže AC Hrušica- Lipce,  rekonstrukcija

 • Izvedba hladne reciklaže ceste Šmartno ob Paki- Polzela,  rekonstrukcija

 • Izvedba hladne reciklaže ceste Jurovski dol- Gasteraj,  rekonstrukcija

 • Izvedba hladne reciklaže ceste Stari trg- Brezovica,  rekonstrukcija

 • Izvedba hladne reciklaže ceste Senožeti,  rekonstrukcija

OBČINSKE CESTE:

 • Cesta Dolomitskega Odreda Ljubljana, rekonstrukcija

 • Brdnikova cesta Ljubljana,  novogradnja

 • Ulica Mire Pregljeve Litija, rekonstrukcija

 • Cesta Zagorica- Litija,  rekonstrukcija

 • Cesta Sitarjevec- Zavrstnik,  rekonstrukcija

 • Savska cesta,  rekonstrukcija

 • Brodarska ulica,  rekonstrukcija

 • Partizanska pot,  rekonstrukcija

 • Litijska cesta,  rekonstrukcija

 • Cesta Dušana Kvedra Litija,  rekonstrukcija

 • Kidričeva cesta Litija,  rekonstrukcija

 • Obvoznica Kesnice,  rekonstrukcija

 • Cesta Slop- Sopota,  rekonstrukcija

 • Cesta Dolnji Vrh,  rekonstrukcija

 • Cesta na Roje,  rekonstrukcija