Projektiranje

V podjetju se ukvarjamo s projektiranjem vseh vrst objektov in izgradnjo le teh. V ta namen vam nudimo izdelavo projektne dokumentacije, IDZ idejna zasnova objekta, DGD projekt za gradbeno dovoljenje, PZI projekt za izvedbo, PID projekt izvedenih del, za širok spekter objektov od stanovanjskih, poslovnih, industrijskih, do objektov nizkih gradenj ter po želji vodimo celoten postopek gradnje do pridobitve uporabnega dovoljenja.

  • IZDELAVA VSEH VRST PROJEKTOV VISOKIH GRADENJ

  • PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA

  • TIPSKI PROJEKTI

  • LEGALIZACIJE

  • IZDELAVA 3D PREDSTAVITEV

  • INŽENIRING