Visoke gradnje

ŠOLSKI IN ŠPORTNI OBJEKTI:

 • Vrtec Najdihojca Litija, novogradnja

 • Športna dvorana Vižmarje, novogradnja

 • OŠ Litija,  novogradnja

 • OŠ Vače,  rekonstrukcija, prizidek

 • OŠ Polšnik,  novogradnja

 • OŠ Gabrovka,  prizidek

 • Oš Brinje Grosuplje,  adaptacija

 • Vrtec Bevkova Litija,  prizidek, adaptacija

 • Športna dvorana Šmartno pri Litiji,  novogradnja

 • Teniški center- Dvorana Škulj Ljubljana,  novogradnja

 • Knjižnica Litija,  rekonstrukcija

​​

STANOVANJSKI OBJEKTI:

 • Stanovanjsko poslovni objekti Šmartinska, novogradnja

 • SVC Litija- vrtec-banka- dom starejših,  novogradnja

 • Stanovanjski blok Litijska vila, novogradnja

 • Stanovanjsko naselje Mengeš, novogradnja

 • Stanovanjsko naselje Grmače,  novogradnja

 • Stanovanjske hiše Smlednik,  novogradnja

 • Večstanovanjski objekt Valvazorjev trg,  rekonstrukcija

TRGOVSKI OBJEKTI:

 • Trgovski center SPAR z Bowlingom Litija, novogradnja

 • KGZ Litija- trgovina,  novogradnja

 • Trgovski center KGZ Litija, rekonstrukcija

 • Trgovski center KGZ Šmartno pri Litiji,  novogradnja

 • Trgovski center KGZ Šmartno pri Litiji,  rekonstrukcija

 • Trgovski center Gabrovka KGZ Trebnje,  novogradnja

 • Trgovski center Dole KGZ Trebnje,  novogradnja

 • Trgovsko proizvodni objekt AGROLIT Litija,  prizidek, rekonstrukcija

 • Trgovina TOP DOM Jernej Litija,  novogradnja

 • Trgovski center MERCATOR Litija,  novogradnja, gradbena dela

 

SAKRALNI OBJEKTI:

 • Mrliška vežica Trebnje,  novogradnja

 • Mrliška vežica Vače, novogradnja

 • Mrliška vežica Litija,  novogradnja

 • Pokopališče Litija,  novogradnja

 • Mrliška vežica Javorje,  rekonstrukcija

 • Mrliška vežica Križevska vas,  adaptacija

 • Cerkev Litija,  rekonstrukcija, prizidek

 

PROIZVODNO- SKLADIŠČNI OBJEKTI:

 • Tovarna Unitas- Kovina Šmartno,  novogradnja

 • Avtocestna baza DARS Ljubljana- Grič,  novogradnja

 • Poslovno industrijski objekt HERZ Šmartno,  novogradnja

 • Avtopralnica tovornih vozil OMAHEN Transport,  novogradnja

 • Poslovno proizvodni objekt OMAHEN Transport,  novogradnja

 • Skladiščni objekt OMAHEN Transport,  novogradnja

 • Poslovna stavba OMAHEN Transport,  novogradnja

 • Poslovno proizvodni objekt TREVES Bič,  novogradnja

 • Poslovno proizvodni objekt EUROTEK Bič,  novogradnja

 • Avtomehanična delavnica EUROTEK Bič,  novogradnja

 • Predilnica Litija,  rekonstrukcija

 • Predilnica Litija- Zagorica,  rekonstrukcija

 • PRIGO Ljubljana- Brdo,  rekonstrukcija

 • Avtoservis Kastelic Litija,  rekonstrukcija, prizidek

 • Asfaltna baza Smodinovec,  novogradnja

 • Betonarna Smodinovec,  novogradnja

 • Poslovno proizvodni objekt KGL Litija,  novogradnja

 • RTP Litija ELES,  novogradnja

 • Poslovni center PALVA,  novogradnja

 • Rehabilitacijski center SOČA Ljubljana,  novogradnja, gradbna dela

 • Poslovni objekt JEŽEK Ljubljana- Črnuče,  novogradnja

 • TEKSTINA Ajdovščina,  rekonstrukcija

 • Poslovno proizvodni objekt KOVIKOR Lupinica,  novogradnja

 • Poslovni objekt ME- JAN Litija,  novogradnja

 • Poslovni objekt RAF Litija,  novogradnja

 • HELIOS Kemostik,  adaptacija

 • JULON Ljubljana,  adaptacija

 • Ljubljanske mlekarne,  prizidek

BENCINSKI SERVISI:​

 • Bencinski servis SHELL Bič,  novogradnja

 • Bencinski servis MOL Litija,  novogradnja

 • Bencinski servis EUROTEK Bič,  novogradnja